na srpskom, по български, на шопсћи

vaš baner

vaš baner

Роман "С'Н ИЛ' ЈАВА", део 3.

27.7.17.

Лето је право време да се прочита добро штиво. Зато, након мале паузе, наставамо са објављивањем романа  „С’н ил’ јава“, аутора Братислава Браце Петровића. Роман је писан на локалном дијалекту. 

Ако сте пропустили претходне наставке

С’Н ИЛ’ ЈАВА


7.


Како напраји’ партију, тека поче нове ствари да учим. Слушал сам преди овој време јуднога нашег политичира на телевизор и он вревеше јавно: „Само будале не иду у политку.“ Ја му се смејем. Мислим да је ванџирал. Море, бил је онија човек млого у праву. За све кво је вревил, па и за теј будале. Свашта има у политику... 
Ете, зваше ме на телевон некви чиновници из једну амбасаду. Желе ми да убаво работим, да че сарађујемо. Кво има да сарађујем сас њи’? Нек си они гледају њине државе, ја че си гледам моју. Ма одокле ли само најдоше моји бројеви на телевон?! Ч’к ме и уче како требе да идем по народ да ме народ гледа. И тека поче и да работим. Окнем Мирослова и оба се влачимо. Мене љуђи и знају јер сам милицајац, али њега никој. Ја му вревим да мора да излезне малко оди дом, да у пластеници накара жену, децу маћу, башту да работе. А он да си држи работу у болницу, а кад не работи, да работи сас политику. 
Како почемо да идемо по народ, ја сам па тол’ћи карактер те се пај оправи на пијење. Ма кô смукови смо. Али кво чеш... Седнеш на човека у кућу да вревиш на суво, нит те он има с’вати, нити па ми знамо кво да му вревимо. Овак’, кад му дунемо по некоју, развревимо се. Ма и речник’т ми т’г поубав. А и нема се срамујем и да црвненејем кад некво изл’жем. Видим ја да је тешка работа овај политика. Једнуш вревим, а малко сам га бил удеверил, на Мирослова:
  – Чим дојдем на влас’, има да на мојни милицајци узнем бенефиције, а че и дадем на политичари.
– Како, Аце? Тој неје како требе.
– Како неје како требе? Па отекоше ни нође од ’одење. А стра’? 
– Од кво стра’, Аце?
– Да нече да дојдемо на влас’, и да че изгубимо влас’, ако дојдемо.
И тека, уз причу, дојдомо сас Мирослова до кућу оди једнога Мошу шпекуланта сас стоку. Знамо се одавна. Убаво смо сарађували. Ја сам му сва моја телчина њему давал да и’ купује. Окнумо га и улезомо у дом куде њега. Кад там’, заседли електричари. Чорбал’ци сас некво лојано месиште пуни. Поред астал принесени балоњи сас вино. Чујемо да су на Мошу уводили струју у шталу. Ја се па замлачујем сас њега, а му’ам га на електричариви:
– Убаво, Мошо. Побрж’ да ти плевња изгори. 
Једомо, цепимо, пимо, једомо... Потровимо се. Сас Мирослова агитујемо за нашу партију и за нас. На једнуга електричара, одавнашњи ми је другар, му вревим да види, па куји неје за ПЛК да му фикне струју оди бандеру, а ја чу после да му ургирам да га пај вржу, ал’ мора да гласа за нас. Ма све се на пијано разбирамо. Мирослов па, еј млого аран политичћи радник, се мунул у кујну при женене, па и на њи’ држи предавање. Море.... Не могу га искарам отуд. 
Ма куде се ми удружимо сас електричари? Домаћицана износи лојано месо, док износи, па поче да износи некве сушенице замрзнуте. Белћим смо све појели месо оди дебелоног овна. Сви ни зуби утрнуше оди студ. Цепимо вино кô да ни је задњо. Кад сам се разокал.... Вревим на Мошу да по селава куде иде те купује стоку вреви за мен’ и за ПЛК. Још га и учим да ако не гласају за моју партију и за Мирослова, нема да им купује телчина и јаганци и они има да прдну у чабар. Моша климка сас главу и само ни точи оди виноно. Док не бео’ отиш’л у политику, кô милицајац сам и ја затемељувал на народ овак’. Али нес’м вала кô с’г кад сам политичар. А за електричариви па нема кво да вревим. Срам си затрли. 
Поједомо и сушеницене. Почемо на гладно да пијемо вино. Ал’ си никој још не иде дом. Па кô да су ни се столицине залепиле за бревенеци. Моша га и он удеверил. Само црвенеје и скрца сас зуби. Так’в је кад пине, знам га поодавно. Почемо се редимо и на мочање. Јед’н улази, друђи излази... Никад несмо сви уз астал. Тићем одједанпут Моша кад окну на сина, туј уз астал, а веч у руку држи нож:
– Гоки сине, иди кољи Цветка!
Ја сам исц’клил у њег’ кô поп у владику и не знам кво му би одједанпут. Електричариви се рипнуше и кô кочичка из онуј работу излетеше. Ма ја нечу да бегам. Срам би ме било, јер сам си, бре, у душу милицајац. Моша скугрче сас зуби, а ножан стиска. Тићем кад се растури бирија, ја некако пита Мошу:
– Ма куга Цветка ’очеш да кољеш?
– Јарца! Имам њега још у шталу. Гоки! Кољи га да и њег’ поједемо, па да завршимо сас стоку!
Лелеле... Топрве ми се с’г нође притресоше. Па ми па смешно беше, како електричарини кô метак побегоше. 
Овој ми па беше с’г добро падло да на Мирослова докажем да имам визије. Убаво сам му вревил да је политика опасна работа, и да затој ’очу да на милицајци узнем бенефиције, а да и’ дадем на политичари. Да види Мирослов да ја имам визије, а неје да ми там’ вреви како неје у реду да на милицајци узимамо бенефиције. Сво време, кој знаје до куји, зам’н сам тој објашњавал на Мирослова куде Мошу шпекуланта. 
8.Ћути... Преживе наш Мирослов. Не ока Госпаву да му гаси углење. Ја му јутред’н клепам како неје убаво да се онол’ко одузне. Утенчил се... Гледам га, и знам да ’оче да ми орати како цреп грне кори, али не смеје. Ја сам главни у партију. И на мен’ како цреп грне кори још ћисело. Само подригујем кô говедо кад прежива. Седим у странку, превртам некве ’артије на астал. Само некве позивнице за некве прославе. Када ли мисли овија народ да работи? Нечу да казујем на Мирослова за овеј позивнице. Чу и’ скутам. Па он че шлогира ако му и' дадем...
Ете га појављује се девојчиштено што работи у странку на врата. Помисле’ си у себ’: „Пај че тражи паре за работу. Само кука за некву плату. Ква плата...? Народ нема кво да једе, а она седи, фарба нокти, скубе си веџе, трља се сас некви пудери и ’оче плату...“
 Вреви ми:
– Господине Ацо, некви двојица дошли куде теб’.
– Па? Кво ’оче?
– Да орате сас тебе.
– Па нек улазе.
Улезоше... Миришу кô з’мбуљи. Машне затегли кô да че да се бесе сас њи’. Шиљаве ципеле, тесне панталоне... сас манжетне. Одма’ ми и’ неје ’ватило око. Кад видим тија што се тека облаче, а с’г изгледа да је тој мода на политичари, одма’ ми се примоча.  Поголемити се здравува сас мен’. И помалцћиви. Седоше на столице преди мен’. Овија поголемити ми орати:
– Мистер Петровиц, ја сам Мајкл Мудоу из Америке.
– Убаво, господине Мудо – оратим му ја, и поглеџујем у оног другогоног.
– Господине Аца, ја сам Куртц Мишел из Европске уније.
– Драго ми, господо. А сас које сте ми добро дошли?
’Оче овија из Унијуву да некво заорати, али све поглеџује у овог из Америкуву. Кô да не смеје оди њег’ да вреви. Ја и’ онак’ поглеџујем поди веџе, кô кад сам поглеџувал председника на Мировно веће кад ме окнеше за штете које су моја говеда прајила. Јер знајем да су се довлекли да ме некво глоџу. Несу се довлекли оди радос’, да ми некво донесу… ’Оче некво овија Куртц да вреви, али овој Мудоу изгледа да му је газда. Прекрсти нође и топрве с’г видо’ да носи чижметине. Сас некву подвијену штиклетину. „Овија мора да је каубојац“, мислим си ја у себ’.
– Мистер Петровиц, ви, како смо ми сазнала, ви сте сеф на васа партија?
– Нес’м шеф, него сам газда – оратим му ја.
– О. К. О. К. Ја... Ноу проблем. Ја би зелела да са вама неко питање ресим.
– Решавај, брате. Какво те залима? – питујем га ја.
– Мало нам необицна васа име на странка. Ми се питали у Америка какви су то Либерална комуниста?
„Што ми трну... од овакви. Што си не гледа њег’. Дош’л у сред лето сас чижме, и с’г му неје јасно каква смо партија. Што њег’ боли Стојко. И кво с’г да му оратим? Нема га па Мирослов, мож’ да би му боље вревил.“ 
Т’г се умеша и овија Куртц:
– Господин Аца, ми се у Брисел питали, и верујте нам, да сте бас у зизи са васа партија. Али морате нам мало јасније реци о Либерална комуниста?
Ма с’г видим што је Дража пропал... ’Те такви му се довлекли куде њег’. И он уместо да води војску, да ратује, он се сас овакви мајал. А они ништа не с’ћивају... Све се некво чуде кô да су оди Месец падли. Све им некво неје јасно. Не могу они да с’вате нас Срби. И ми се једва с’ватамо, а кам’ли да че они да ни с’вате. Него чу и’ мајем малко. Ете, тој је Буђа за кабат. Што некво друго не млатну...? Девчиштено турило некво кавиште... На све личи, ал’ на каве не личи. Ма ако. Тека и требе. Нек се потрују... Овај Мудоу и овија Куртц. Мислим си у себ’ да ли да и’ понудим сас по једну рећијицу... Ма нечу. Они вој на’оде ману по свет, а ја че и’ појим сас нашу рећијицу. Нечу. Реши се ја да им оратим оду нашуву партију:
– Господо, да ви ја оратим. Ми смо слободни комунисти. Комунисти куји давају слободу на сви. Малко се разликујемо оди онија што и’ Тито напрајил. Немамо Голи оток. Ал’ затој смо почели да кречимо наши затвори. Да и’ реновирамо. Прајимо и’ да имају светцке и европејске стандарде.
Они уц’клили у мен’. А ја си им оратим. Нечу да мисле да сам блентав.
– Куде нас че сви да имају подједнака права. И свако сваћега че може да пцује и да му вреви кво му падне на ак’л. Чим улезнемо у парламент као партија, има одма’ да турим закон на преправку...
– Знимљиво, мистер Петровиц, а које законе мислите да преправите?  – уц’клил оној Мудоу у мен’.
И кво ме прећида? Ја се т’м’н саберем, он ме пресече...
– Закон ће си исти остане, само че препрајимо онија члан за вређање. Јер куде нас сваћи свакога вређа. Тој че наша партија да изврљи јер тој неје дело, тој ни је фолклор. Тој ни је кô добар дан... 
Пај ме прекину оној Мудоу:
– Како? Како? Мистер Петровиц, нисам вас разумела. Ви казете на вређање „добар дан“. Појасните молим вас...
Јао... Најглупавог ми пратили. Никада ни нема они нас с’вате...
– Господине Мудо, куде нас у Србију се сви вређамо. И никој се на никуга не љути. И т’г, што че ни тија закон. Сваћи сваћега пцује. И тој више неје зло, тој си је нормално куде нас.
– Занимљиво... – чеша се по браду Мудоу. 
А видим да неје аметом ништа сватил. А б’ш ми га уз дединог... Тега овија Куртц из Брисел че ме некво питује:
– Господин Аца, а васа партија, како је заступљена са људима друге нације и других вера?
„Куји, бре, има у Србију куји несу Срби...”, мислим се ја у себ’. Чу м’лко одуговлачим док ми некво не падне на памет:
– Кво...?
– Па, господин Аца, да ли васа партија подрзава питања Рома? И људи који су друге вере?
Ааа... Сети’ се кво ме овија Куртц питује:
– Како да не, господо. Да... Да... Ево га наш Латиф... Сваћи д’н је у партију. И сабајле и предвече.
– Ууу... Бас занимљиво. То делује охрабрујуце, господин Аца.
Мислим се, немој да с’г б’ш не улезне Латиф сас метлу. Девојчиштено што се цифра там’, све ’оче да работи, али метлу нече да држи у руће. Па Мирослов наш’л некуде Латифа те дојде те ни сабере ђубриштево у партију.
– А васа партија, како стоји са кадровима, мистер Петровиц? – питује ме Мудоу.
– О, тој нема потребе да ви оратим. Туј смо најјаћи. Наша партија не гледа куји је какве школе завршил. Затој се и зовемо слободни комунисти. Ете... Имамо једну Госпаву, она нема нијед’н разред, али умеје да води политику. Она ни је главна за Ракош. А наш главни кадар је Ђоша, учитељ. Све што је најбоље прешло је куде нас. И милицајци. Сви се учланили куде нас.
Видим и’, поглеџују се. Мора да им се допада. И т’г че ме питује господин Мудоу:
– Мистер Петровиц, кол’ко је нама познато, ви сте полицајац? А цули смо да сте и приватни обртник? Били сте узгајивац стока? Ја сам посебно поносан на вас. Јер ја, у Сан Антонио, има своја фарма са говеда. Има своја ранц. Има своја велико имања.
„Ууу, овија, бре, говедар исто кô ја”, мислим се у себ’. Че га питујем да видим какву говеду чува и кол’ко:
– Господине Мудо, кол’ка вам је штала? И кол’ко имате говеда?
– О, мистер Петровиц, цувала ја висе, сада, због обавеза у Стејтс ов департмент, смањила. Сада ја има око 5000 грла говеда...
Лелеле... Ала овија л’же! Ауууууу... Па куде нас оди Ниш до Софију и до Видин нема да сабереш 3000 говеда, а он сам има 5000. У бре... Отру га оди л’жу. И че ме питује:
– Мистер Петовиц, а ви док сте узгајала говеда, колико имали?
Па ја ли сам мутав? Л’же он, че л’жем и ја:
– Имам 2000 говеда, мистер Мудо.
„’Иљадил сам и Шарку и Булку”, мислим се у себ’. Е, с’г чу и’ ја питујем за кво су се довлекли:
– Господо, а за кво да захвалим што сте ме под’лазили овака? 
Тега овија Куртц се топрве јави. Видим ја да му је овија Мудоу газда. Овија само слугује куде њег’. И за тој не смеје млого да орати. Али поче:
– Господин Аца, ми зелимо да се интегрисете код нас у Унија. Али ми морамо знати какав програм васа партија подрзава. А видим да немате националистицке идеје, иако сте партија комуниста.
– Ма јооок!!! Как’в национализам. Тој нас не залима. Нас паре залимају. Паре! Мен’ и Мирослова највиш’.
– Ја... Ја... Схватила. Ви зелите Србија да извуцете и да направите у јака економска сила. Цим ви помињете новац.
– Тако је, господине Куртц. С’уде около нас има паре. И куде су паре, туј смо и ми.
– Ја.. Ја... Разумела. Ми посебно ценимо вас напор како би сте досли до новца. И нама је циљ да Србија буде јака.
Т’г се јави газдава на Куртца, оној Мудоу:
– Мистер Петровиц, ми цемо насим владама пренети васе ставове у погледу будуце васа политика. Вероватно цемо вас подрзати. Ја посебно импресионирана због васа говеда. Ми колеге. Ортаци. Мада моја влада била скептик када цула да мистер Петровиц полицај. Они то не воле. Јос господин Мартиц када био у власти у Крајина. Јер је то блиско са милитарним ставовима. Али ево сада видим, ви били добар обртник. Фармер. То нама мило. Надам се да цемо врло плодно сарађивати.
Он орати, оно оди мен’ врчи зној, кô у косидбу. Накако се курталиса’ од њи’. Одвлекоше се... Кво ли че там’ да им орате оди мен’? А и тој ми га уз дединог. Ја си знајем кво си знајем...9.Седим у канцеларију и говејем. Иду избори. Кво ли че напрајимо? Ма туј куде смо га блазнили сас Мирослова, туј че и добијемо. Тоша нема да им купује јагањци и телчина, и сељаци су цркли. Тека смо се договорили сас њег’. Ако обећају да ће гласају за моју партију, че да им купује телчину. Јелку сам прачувал сас автобуси, да не троши паре из партијску касу, да наговара њојан народ. И она и’ наговорила. Него, видо’ једну њојну белешку овдена у ’артијеве, и там’ се посвадили. Овија младиви ’оче за овија њини, а овија стариви ’оче па за њини. Али че се уклопимо и куде њи’. Туј се мож’ и нећи глас украдне. Е па с’г зависи оди овија избори да ли че ми Мирослов буде кмет на комуну. Ако тој освојимо, че се усминем ја у скупштину. Него овија долњиви крај на Каролинку ми сумњив. Њојнини љуђи су зајнат. Ако туј пукнемо, че буде зло. Пај че си возим командира и чу си чувам говеда. Нит ми се пије, нит ми се гњете... Нити ме па дремка ’вата чим се сетим на њу и на њојнини љуђи. А научише ме дечиштава моја, те умејем с’г да рукјем сас компјутер и сас Фејзбук. И једноман овдена зевам. И њу почесто виџевљам овдена. Навалила се на пенџер и не с’лази. Неје, бре, тој работа. Мора да се иде од кућу на кућу и да се орати за Мирослова и за моју партију. Ма че ју питујем. Окам ју на телевон. Одазва се одма’.
– Кво работиш, морииии?
– Еве ме ткајем.
– Кво ткајеш?
– Црђе. 
– Работиш ли још некво?
– Па... Шијем опрегљаче.
– А још некво?
Ма да се ов’лко не може сети за какво сам ју окнул. Ја си мислим да требе веч да је по селиштено да ока на љуђи да за нас гласају. А она си ткаје. Е па че почнем и ја како њу:
– А у кол’ко су ти нитће?
Не знам кво ми изорати. Ја чу ју пај питујем:
– А совељка про’оди ли ти? Куј ти суче цевће? – да ју наведем да малко партијсћи мисли. 
Јер кад се саберу женетинене куде њу, да им орати за мен’ и за Мирослова.
  – Ма једно брдо ми се ск’сало, па че остављам разбојав. Док га не напрајим, че плетем вусукле. 
Лелелел.... Лелеле.... Много сам си ак’лан. Ма куде ми се раџају овако паметне идеје и ја се зверим. Ма сас вусукле че ја да турим Мирослова у вотељу.
– Кво работиш, мори, тој? – пај ју ја питујем.
– Еве узо’ да плетем вусукле. 
Чек’, не прећидај, само да окнем јед’н број.
Скута’ онија телевон штоно орати сас Каролинку и окну’ Јелку. Она благајник. Одазва ми се одма’. Она па кô да дреме на њег’. Питујем ју:
– Јелће, мори, има ли паре у касуну?
– Па има... Мршаво...
– Па куде су онол’ће паре, мори? – зверим се ја.
– Па по каване. Куде Буђавца. Само ми стизају рачуни... Јед’н твој, јед’н на Мирослова. 
– Мани тој куји су чији, него ми рекни је л’ има нећи динар. Требу ми хитно.
 – Па ако задржимо рачуни оди Буђавца, мож’ се и најде нећи динар. 
– Држ’ га! Не пуштај паре на њег’. 
– Па кво да работим?
– Све да и’ преврљиш на Каролинку. 
– А што на њу?
– Ама је л’ сам ја овдена преседник или ти? Одма’ да вој све паре преврљиш на њу. Је л’ си ме, бре, разбрала?
– Јесам...
Прећину’ ја сас Јелку. Узо’ телевонан сас Каролинку. 
– Каролинће, с’г че дојду паре и да одма’ идеш да накупујеш преџу. Неје битно ква је, варбана или неје. За све паре које ти Јелка прати да купиш преџу.
 –Добро... А по тој, кво да работим?
– Да окнеш женене и да плетете вусукле. 
– Па по тој?
– Е т’г че да и’ раздвојимо.
– Куга че раздвојимо?
– Вусукле, бре.
– Како да и’ раздвојимо?
– Па једну за леву, а једну за десну ногу. 
– Па ја и’ тека и плетем. За обе нође. 
Јаооо... Ма што овак’, бре, љуђи ме погрешно тумаче... Па да ли се још неје сетила кво че работи сас вусукле?
– Добро... И плетеш и’ за обе нође. А после кво че работиш сас њи’?
– Чу и’ продавам.
 – Сас партијсће паре...? Нече тој да може.
 – Па кво чу работим?
– Че и’ поклањаш!
– А? Кво да работим? Да и’ џабе давам? Шефе... Неси ли се пај мајал сас Мирослова некуде?
– Нес’м. Слушај ме овам’... Има да и’ исплетете, и да и’ раздвојиш. Леву вусуклу на леву страну, а десну вусуклу на десну страну.
 – Па какво после?
– Има на љуђини да оратиш да гласају за Мирослова. Кво че и там’ л’жеш, тој си ти знајеш. И че им дадеш оди левуну гомилу само једну вусуклу. И че им т’г наоратиш и овој.
– Кво још да им оратим?
– Ако Мирослов добије за кмета на комуну, че им дадеш и десну вускулу, оди десни куп. С’вати ли ме, мори?
– С’вати....
Ма ђавола ме с’ватила, мора да се надигнем да идем куде њу, да вој па оратим кво да работи. И да се договоримо да ли че варбамо вусуклете. Ма не би било греј да на њи’ некво извезе... ПЛК! Е тој мож’. Како и оваја партија странскава што извезла АДИДАС. Ееее... Тека... Тека... ПЛК да извезу. Овија нашиви душмањи пај че некво да смисле, да ни љагају. Него ми че си добијемо сас Мирослова...

НАСТАВИЋЕ СЕ...

332 коментара:

«Најстарије   ‹Старије   1 – 200 од 332   Новије›   Најновије»
Анониман је рекао...

газовый котел воздушного отопления

Анониман је рекао...

Orrytkowski

Анониман је рекао...

Игра диногейм, поставь свой рекорд, поддерживаются все устройства. Ссылка на сайт https://dinogame.ru/

Анониман је рекао...

Я не галя, но я решила написать вам. Меня зовут ирина, и я живу в бельгии и франции, я заказала two slim https://one-two-slim-kapli.ru/ На сайте. И сироп пришел ко мне, но не капли. Я связался с менеджером, и мне сказали о европейском союзе, что они предлагают только сироп. А связаться довольно просто, вы заходите на сайт, оставляете заявку, и тоже оператор всем перезванивает, но вы можете задавать любые вопросы.

Анониман је рекао...

Suplementy na stawy

Анониман је рекао...

remonty Check my pages

Анониман је рекао...

my site wejdź i sprawdź to temat który mnie ciekawi

Анониман је рекао...

kliknij tu trochę ode mnie

Анониман је рекао...

zobacz tu My site

Анониман је рекао...

klik tutaj najfajniejsza strona www o my site

Анониман је рекао...

tutaj najfajniejsza strona internetowa na temat my site

Анониман је рекао...

tutaj trochę ode mnie

Анониман је рекао...

Улучшает процесс обмена веществ. - Выводит токсины и one two slim купить one-two-slim-kapli.ru Шлаки из крови. - Тонизирует или, наоборот, успокаивает. - Помогает избавиться от жира в проблемных зонах. - Устраняет избыток жидкости. - Сбивает аппетит. Деминерализованная вода, экстракт асаи, экстракт гарцинии, экстракт ягод годжи, экстракт зеленого кофе, экстракт алоэ, экстракт гуараны, экстракт имбиря, экстракт каштана, экстракт корня алтея, экстракт коры крушины, экстракт крапивы, экстракт свеклы, экстракт гриба рейша, экстракт ламинарии, сорбент калия (консервант), - 30-35 растворите капли в стакане воды. - Подождите, пока содержимое полностью растворится (процент - пара минут). - Пить на пустой желудок.

Анониман је рекао...

wejdź i sprawdź to kwestia które mnie trapi

Анониман је рекао...

tutaj wejdź My site

Анониман је рекао...

tutaj sprawdź szczyptę ode mnie

Анониман је рекао...

kliknij tutaj najfajniejsza strona na temat my site

Анониман је рекао...

wejdź tu super strona internetowa o my site

Анониман је рекао...

sprawdź to myśl jakie mnie frapuje

Анониман је рекао...

kliknij Check my pages

Анониман је рекао...

zobacz tutaj to sprawa które mnie frapuje

Анониман је рекао...

wejdź tutaj własna strona zapraszam do sprawdzenia

Анониман је рекао...

wejdź tu Check my pages

Анониман је рекао...

sprawdź i wejdź Check my pages

Анониман је рекао...

zobacz tutaj My site

Анониман је рекао...

sprawdź moja strona

Анониман је рекао...

Также вам будет интересно узнать что ягоды при гв

Анониман је рекао...

ван ту слим для похудения https://one-two-slim-kapli.ru/ Day accelerates the exchange processes thanks to well-chosen components. Only one approach is able to correct the metabolism, and therefore all the food you eat is completely broken down and spent for the benefit of the body. Or are excreted, never deposited as fatty tissues of organs and others. The natural ingredients of the drops release a lot of internal energy, losing weight feels a surge of strength, cheerfulness, at the same time, appetite drops, and we do not overeat. Onetwoslim night also enhances lipolysis processes, being a powerful detoxification system. At night, catabolic processes prevail in the human body, most often - in particular, people lose weight during sleep. And the required circumstances for the loan are a sound sleep (6-eight hours), and taking a vantuslim. An effective combination of the composition in a timely manner neutralizes and eliminates ketone bodies from cells, organs, herbs and communications of the human body.

Анониман је рекао...

IsraFace - еврейские праздники, это сообщество с евреями, где встречают свою любовь еврейки и евреи и русский еврей из Канады и России. Выкладывайте какие угодно фото, ролики, подключайтесь в клуб, открывайте блог, читайте форум, устанавливайте еврейские знакомства.

Анониман је рекао...

Сайт

Анониман је рекао...

Are you a pet dog fan? Check the nearby zoo or even animal farm: elevage oie tricard blog

Анониман је рекао...

оформить больничный лист

Анониман је рекао...

I began on the inappropriate program for me but was actually sustained substantially in the switch to something much better suited! College students: https:edirneegitim.org

Анониман је рекао...

darkside купить

Анониман је рекао...

фотосессия на свадьбу Москва http://zelwedding.ru/

Анониман је рекао...

Ангина, как правило, лечится дома, под амбулаторным наблюдением. http://angina03.ru/angina-lechenie/

Анониман је рекао...

Продукция бритвы gillette купить оптом, это отличный способ открыть свой бизнес. Постоянные акции на съемные кассеты джилет фьюжен. Средства для бритья триммер-лезвие fusion практичные комплекты gillette купить оптом по минимальной стоимости производителя. Спешите купить джилет мак 3 кассеты, станки для бритья gillette mach 3 turbo, а также любой другой продукт линейки жилет мак 3 по максимальной выгодой стоимости!. Всегда в наличии популярные одноразовые станки для бритья gillette blue 2.

Анониман је рекао...

hydraclubbioknikokex7njhwuahc2l67lfiz7z36md2jvopda7nchid.onion

Анониман је рекао...

крупы опт

Анониман је рекао...

hydraclubbioknikokex7njhwuahc2l67lfiz7z36md2jvopda7nchid

Анониман је рекао...

Гидра onion

Анониман је рекао...

ссылка на гидру

Анониман је рекао...

декларация социальный вычет Государство дает своим налогоплательщикам своеобразный «бонус», благодаря которому можно компенсировать часть расходов. Это называется налоговые вычеты. При некоторых ситуациях вы можете вернуть часть ранее уплаченных налогов или же какое-то время не платить налоги с зарплаты (или платить их меньше) в счет налогового вычета.

Анониман је рекао...

hidraruzxpnew4af.onion

Анониман је рекао...

hydra onion

Анониман је рекао...

гидра сайт

Анониман је рекао...

hydra onion

Анониман је рекао...

hydraruzxpnew4af

Анониман је рекао...

bitrix

Анониман је рекао...

flowers Minsk

Анониман је рекао...

Are you looking for brand new innovations? Perform you wish to discover expertise as well as carry out great points? Look at this blog hilfe-fuer-behinderte.info

Анониман је рекао...

the first group reviews

Анониман је рекао...

the first group reviews

Анониман је рекао...

hydraclubbioknikokex7njhwuahc2l67lfiz7z36md2jvopda7nchid onion

Анониман је рекао...

IsraFace - еврейская музыка, это еврейская социальная сеть, где зарегистрированы еврейки и евреи и русский еврей из России, Израиля. Показывайте классные снимки, ролики, регистрируйтесь в группы, просматривайте блог, читайте форум, устанавливайте еврейские знакомства.

Анониман је рекао...

black and white polka dot wallpaper

Анониман је рекао...

suspension cable clamps

Анониман је рекао...

web scraping

Анониман је рекао...

ortopeda-dzieciecy

Анониман је рекао...

динамика биткоина

Анониман је рекао...

Любая операция на http://fr79056g.bget.ru/index.php?name=account&op=info&uname=osywivem гарантирует посетителям надежный показатель анонимности. Посетителю необязательно подвергать самого себя опасности, организуя договор с продавцом продукта. Безымянная закупка проходит исключительно в сети даркнет. Большинство людей догадываются о форуме Гидра РУ, тем не менее зайти на него очень непросто.

Анониман је рекао...

Современная площадка http://erocovrik.com/member.php?u=85127 позволит заполучить требуемый продукт немедленно. За исключением защиты при покупке пользователи нередко стараются скрыть персональные данные. Выгодные для клиентов транзакции в интернет сети считаются приоритетом для всякого интернет-магазина.

Анониман је рекао...

Ни для кого не скрывают, что в сети расположено сколько угодно проектов с возможностью транзакций денежек без верификации. Каждый юзер, переводя деньги на анонимный виртуальный адрес, не может потом доказать законность своих переводов. Общий каталог скрытых виртуальных систем можно разыскать на портале http://4tjp.com/home.php?mod=space&uid=509249. Не нужно забывать, что закрытый метод вывода денежек не дает полноценной безопасности операции.

Анониман је рекао...

Если только реализатор не отправит посылку, то его аккаунт будет мгновенно закрыт на форуме HydraRU. На форуме http://www.cheftroy.ca/chefblog/viewtopic.php?f=3&t=22360 функционирует внутренний аппарат безопасности. В интересах предоставления дополнительной защищенности можно обратиться к гаранту. Управление магазина ГидраРУ неотрывно глядит за беспрекословным осуществлением настоящих контрактов.

Анониман је рекао...

Увеличение баланса определенного человека происходит самостоятельно. Для закупа на http://www.savyleiser.com/2018/09/getting-motivated-as-extroverted-writer.html используются какие угодно виды электронных средств. Более оперативным типом проклаты на сей час является криптовалюты. Онлайн деньги зачисляются на аккаунт клиента. На HydraRU получают выплаты ПайПал и даже переводом мобильного телефона.

Анониман је рекао...

Преимущественно актуальные рекомендации для охраны личного компа http://tochmash.ua/index.php?subaction=userinfo&user=ynymiquc

Анониман је рекао...

darkside

Анониман је рекао...

Необходимо понимать, что во время перевода денежных средств с виртуального кошелька, собственник интернет-магазина как зарегистрироваться на гидре не будет увидеть личную информацию пользователя. После регистрации виртуального кошелька реально взять минимальный статус без предоставления документов. Виртуальные кошельки, в основном, считаются анонимным порядком закупки вещей в интернете.

Анониман је рекао...

dietetyk

Анониман је рекао...

lekarz-sportowy

Анониман је рекао...

flowers Minsk

Анониман је рекао...

Способы скрытых закупок на интернет-платформе Hydra киви кошелек гидра

Анониман је рекао...

bad credit signature loans

Анониман је рекао...

какие банки дают ипотеку иностранцам

Анониман је рекао...

payday loans Anchorage

Анониман је рекао...

http://quickdirectory.biz

Анониман је рекао...

Посетителям проекта представлены десятки оптовиков с разнообразными товарами. С целью авторизации на на сайте ГидраРУ необходимо применять зеркало стартовой страницы Hydra. Ссылки для логина на сайт HydraЮнион всегда обновляются. Огромный состав товаров оригинальная гидра буквально поражает воображение. Выполняйте только лишь безопасные виды покупки продукции.

Анониман је рекао...

long term loans for poor credit

Анониман је рекао...

loans same day

Анониман је рекао...

automated definition

Анониман је рекао...

В большинстве случаев пользователи в интерактивной сети сосредоточенно ищут интерактивные игры. На странице http://miroditeli.com.ua/forum/thread20560-1.html вы откроете массу забав, вдобавок и серьезный форум для общения в ряду единомышленников виртуального сообщества. Следует учитывать, что огромнейшее множество гиков разыскивают всевозможные развлекательные форумы.

Анониман је рекао...

cash till payday loans

Анониман је рекао...

Варианты безликих платежей на маркетплейсе Hydra RU как зайти на hydra

Анониман је рекао...

Всякая операция на gidra зеркала 2022 гарантирует покупателям высокую степень анонимности. Многие посетители знают о магазине UnionГИДРА, хотя зайти на него довольно трудно. Клиенту незачем подвергать себя опасности, организовывая закупку у реализатора продукта. Анонимная покупка происходит лишь только в закрытой интернет-сети.

Анониман је рекао...

Лишь определенный уровень понимания гарантирует юзерам сохраненность частных данных. Для примера, hydra union Плавск показывает детальные указания, с целью не стать мишенью преступников в Глобальной сети. Кибербезопасность давно выделяется полноценным видом для обеспеченности комфортабельной работы в сети.

Анониман је рекао...

Обратитесь к услуге онлайн проекта Hydra, либо сайтом-зеркалом, если главный сайт загружен. Отправляйте необходимые суммы в каком угодно направлении без чрезмерных трат, в то же время не публикуя личные данные. Благодаря интернет-магазину http://ifarm666.com/home.php?mod=space&uid=1062 тот или иной пользователь может сформировать скрытую коммерческую операцию.

Анониман је рекао...

i need money quick

Анониман је рекао...

Orrytkowski

Анониман је рекао...

уборка ремонт уборка после ремонта

Анониман је рекао...

how does a payday loan work

Анониман је рекао...

Регистрируя цифровой кошелек возможно взять анонимный статус без предоставления документов. Достаточно учитывать учитывать, что во время перемещения денег с цифрового кошелька, собственник онлайн-магазина hydra union не будет записать индивидуальную информацию пользователя. Цифровые кошельки, по большей части, будут безликим вариантом покупки вещи в интернет-сети.

Анониман је рекао...

Веб-обозреватель для Глобальной сети TOR соединяется https://ssilka-online.j-hydra.com с заходом на благодаря большому количеству прокси-серверов. Вычислить местоположение коннекта в инет применяя TOR практически исключено. Доступно большое множество актуальных веб-обзорщиков, какие в онлайн режиме пресекают попытки нападение на персональный ПК или телефона. При помощи интегрированной защиты юзер будет без проблем закачивать актуальную информацию в инете.

Анониман је рекао...

Немыслимое число схем защиты, какие вы прочитаете на сайте hydraclubbioknikokex7njhwuahc2l67lfiz7z36md2jvopda7nchid оригинальная гидра, будут действительные. Бывает множество методов обезопасить персональный ПК от кибер атаки. Можно ли уберечься от сетевых атак, рассмотрим пару адекватных советов. Обратитесь к сайту, на котором можно получить актуальные рекомендации профессионалов.

Анониман је рекао...

Проплата продуктов на сайте гидра официальный сайт hydparu zerkalo site выполняется лишь в электронном варианте. Для скрытной сделки товара почти всегда используют битки. Для сделки возможно применять биткоин и ethereum. Восполнить баланс легко возможно в персональном кабинете посетителя по завершении регистрации. Криптовалюта – это максимально надежный способ выполнить покупку на Гидре.

Анониман је рекао...

Многоканальная маршрутизация позволяет авторизироваться на форуме моментально и безопасно. Опционально разрешено активировать невидимку при входе в онлайн-магазине ГидраРУ. Регистрироваться на http://gazoton.com/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=35524 просто используя уникальный браузер TOR. Для быстрого соединения с удаленным серваком проекта потребуется хороший VPN.

Анониман је рекао...

Многоканальная кодировка предоставляет максимальную степень безопасности для новых посетителей портала Hydra. В результате массовой переадресовки никто в мире не сможет идентифицировать покупателя. Входите в сеть портала как пополнить гидру первый раз 2022 лишь в режиме невидимки. Допускается применить для регистрации на форуме ГидраРУ новейший протокол TOP.

Анониман је рекао...

Качественный ламинат существует с деревянной фактурой, в качестве природного камня или керамогранитной плитки. Частенько может попасться на глаза покрытая ламинатом гладь фанеры особой, оригинальной структуры и изображения. Характерным отличием ламинированной пленки является не исключительно качественное противостояние конденсату http://naturheilpraxis-haslinger.de/index.php?option=com_vitabook, но и наличие любой цветовой гаммы.

Анониман је рекао...

Скрытый вход на сайт Hydra RU – какие угодно продукты по самой положительной стоимости http://anitablake-asylum.com/content/infinite-love-tome-4-nos-infinis-insomnies-dalfreda-enwy

Анониман је рекао...

music distribution platforms

Анониман је рекао...

Для покупки продуктов в магазине ЮнионHYDRA применяют электронные кошельки, а также крипту. Покупателю не имеет смысла персонально встречаться с дилером, всякую закупку можно оплачивать онлайн. Формирование крипты дает способ всем юзерам магазина https://hydra-market.w-onion.net проводить скрытые покупки на различном расстоянии.

Анониман је рекао...

nevada payday loan

Анониман је рекао...

black wallpaper

Анониман је рекао...

high acceptance payday loans direct lenders

Анониман је рекао...

На смартфоне человека, в большинстве случаев, указана полнейшая финансовая информация, каковая является заданием преступников. Большей частью пытаются найти инфу о карточках юзера, или телефоны от всякого рода соцсетей http://bbs.violinwatch.com/home.php?mod=space&uid=248222. Отдельную опасность имеют трояны для популярнейших смартфонов. Собрав нужную информацию о юзере, злоумышленники имеют возможность применять данные в личных целях.

Анониман је рекао...

Какие бывают виды безопасности в интернете hydraclubbioknikokex7njhwuahc2l67lfiz7z36md2jvopda7nchid список зеркал гидры

Анониман је рекао...

На страницах открытая ссылка гидры при этом присутствует громаднейшее множество увлекательнейших сведений – специальные учебные курсы, игры и магазин товаров. Немного архивов или сервисов за донат, тем не менее, множество проведения досуга представлены в качестве демонстрационных материалов. Проект Hydra дозволяет пользователям сетки подыскивать друзей по причине обсуждения на привлёкшую их тему.

Анониман је рекао...

Надежные фаерволы – проверенная охрана от атаки кибер-преступников в домашнюю сеть интернет. Компании, какие предоставляют интернет сообщение, в основном имеют в собственных аппаратах мощную оборону от кибер атак, детальный перечень реально изучить на http://himagro.md/forum/user/22778/. Затеивать качественную оборону рабочего компьютера обязательно с поиска надежного хостинг-провайдера.

Анониман је рекао...

http://salvatoreferragamoshoesoutlet.us/

Анониман је рекао...

Только если поставщик не вышлет продукт, то его магазин будет мгновенно заморожен на форуме Hydra RU. На портале http://zangaoba.net/space-uid-28123.html действует надежная структура безопасности. Администрация форума ГидраРУ всегда следит за правильной реализацией текущих контрактов. В целях предоставления дополнительной надежности разрешено воспользоваться помощью гаранта.

Анониман је рекао...

Индивидуальные покупки продукции – как работать с магазином Hydra в сети интернет гидра россия Усть-Кут

Анониман је рекао...

Онлайн-магазин Hydra RU предлагает всякому посетителю отличный уровень защиты при осуществлении конкретной транзакции. При помощи проекта http://www.damondnollan.com/2010/12/embed-discussion-board-on-your-site.html покупатели обретут высокий показатель безопасности. Стоит только авторизироваться на странице Hydra RU, и пользовательские сведения направится для хранения в кодированном формате на удаленном серваке.

Анониман је рекао...

floral arrangements Minsk

Анониман је рекао...

Крупнейшая в стране компания по осуществлению переездов ВезуГруз перевозка грузов 1

Анониман је рекао...

Парковые скамьи для отдыха на открытом воздухе скамейка парковая купить в москве

Анониман је рекао...

Специальная техника зачастую представлена с подвижным приводом. Сначала обратите взор на систему медицинской кровати. MEDСПРОС дает своим покупателям функциональные детские медицинские кровати, и ещё огромное множество различного лечебного оборудования. Электрический также будет действительно полезным в конкретных случаях.

Анониман је рекао...

https://novostic.ru/

Анониман је рекао...

Множьте лучшие гиперссылки на ваш интернет ресурс и умножьте посещаемость, ИКС. Разбавьте текущую ссылочную массу, углубляйте ссылки с бирж ссылок, фигура ссылок, tier 1, tier 2, tier 3. Бессмертные ссылки с высокотрастовых сайтов на ваш ресурс, экономичнее чем на биржах и аналогов на рынке беклинков. Официальный сайт - https://seobomba.ru/

Анониман је рекао...

Продукция одноразовые бритвы gillette купить оптом, это отличная идея для начала нового бизнеса. Постоянные скидки на лезвия gillette fusion power. Средства для бритья триммер-лезвие fusion стильные наборы gillette купить оптом по минимальной стоимости производителя. Хорошая возможность приобрести лезвия gillette mach3, станки для бритья gillette mach3, а также любой другой продукт серии gillette mach 3 по специальной цене!. Всегда в наличии популярные одноразовые станки для бритья gillette venus.

Анониман је рекао...

https://visual-news.ru/ купіть семена конопли

Анониман је рекао...

roses Belarus

Анониман је рекао...

best bluetooth earphones in india under 1000

Анониман је рекао...

Продукция лезвия gillette купить оптом, это отличный способ начать свое дело. Постоянные скидки на съемные кассеты джилет фьюжен проглайд. Средства для бритья лезвие fusion стильные комплекты gillette купить оптом по минимальной стоимости производителя. Не упустите возможность приобрести лезвия джилет mach3, станки для бритья gillette mach3, а также любой другой продукт линейки джилет мак 3 по оптимальной цене!. Всегда в наличии популярные одноразовые станки для бритья gillette 2.

Анониман је рекао...

Продукция одноразовые бритвы gillette купить оптом, это отличный способ открыть свой бизнес. Постоянные распродажи на сменные кассеты джилет фьюжен проглайд. Средства для бритья триммер-лезвие fusion функциональные наборы gillette купить оптом по оптимальной цене производителя. Не упустите возможность купить лезвия gillette mach3, станки для бритья gillette mach3, а также любой другой продукт линейки джилет мак 3 по максимальной выгодой стоимости!. Всегда в наличии популярные одноразовые станки для бритья gillette venus.

Анониман је рекао...

Камагра гель Израиль закупить мужской препарат камагра гель для повышения и увеличения потенции в Израиле. Это знаменитый, действующий и эффективный возбуждающее средство повышения и улучшения мужской силы по доступной цене с доставкой по вему Израилю.

Анониман је рекао...

http://hoztorgpostavka.ru/

Анониман је рекао...

legalne-suplementy.pl

Анониман је рекао...

Благоприятные стороны обустройства детского игрового комплекса от производителя Смарт Той детские комплексы для дачи

Анониман је рекао...

avtovaz renault nissan

Анониман је рекао...

IsraFace - новости израиля на русском, это сайт с евреями, где знакомятся еврейки и евреи и русский еврей из Кавказа, Украины. Выкладывайте какие угодно фотки, видосики, объединяйтесь в клуб, ведите блог, посещайте форум, подбирайте еврейские знакомства.

Анониман је рекао...

Издательство ДасАрт представляет своим заказчикам картина маслом дорога по наиболее хорошей цене в городе. Найти необходимое изображение легко – можно декорировать офис картинами из знакомого кино, либо приобрести сходную копию образа известного зодчего. Постеры на стенах придают уникальный вид в квартире. Оценка человека к творческой деятельности персональное, по этой причине выбор экспонатов для декора вопрос вкуса.

Анониман је рекао...

Продукция лезвия gillette купить оптом, это отличный способ открыть свой бизнес. Постоянные акции на лезвия fusion proglide. Средства для бритья триммер-лезвие fusion практичные комплекты gillette купить оптом по оптимальной цене производителя. Хорошая возможность купить лезвия джилет mach3, станки для бритья джиллет фьюжен проглайд, а также любой другой продукт серии gillette mach 3 по оптимальной стоимости!. Всегда в наличии популярные одноразовые бритвенные станки gillette blue 2.

Анониман је рекао...

Onlayn.Club - тв шоу передачи онлайн сервис кино онлайн, где Вы можете смотреть онлайн бесплатно лучшие фильмы, сериалы, мультфильмы, мультсериалы, аниме сериалы и тв шоу передачи. В жанре ужасы, триллер, мистика а так же другие без обязательств. Только свежие подборки про вампиров-вурдалаков, приготовьтесь к незабываемому просмотру видео онлайн.

Анониман је рекао...

Досуг на улице очень полезно для любых ребят. Но в реальности http://nbcenter.ge/index.php?subaction=userinfo&user=ubeku будет наиболее благоприятным решением для проведения отдыха ребят разного возраста. Взрослым без конца требуется присматривать интерактивное место для игр своего ребенка. Каждый игровой детский комплекс может быть из множества деталей.

Анониман је рекао...

Скачать кс 1.6 нави и не разочароваться– вот главная задача. Качать лучше на проверенных сайтах.

Анониман је рекао...

Psytrance.Pro - Goa Trance, Hard Trance онлайн клуб диджеев, где Вы можете послушать онлайн бесплатно без регистрации популярные хиты и музыку, видео, треки, альбомы, плай листы, миксы. В стиле Minimal Psytrance, Dark PsyTrance, Acid Trance, Goa Trance, Hard Trance а так же другие стили и жанры без регистрации. Только лучшие подборки NeoTrance, Tech Trance, Uplifting Trance, Vocal Trance. Приготовьтесь к умопомрачительному времяпровождению и смотреть видео, послушать и скачать музыку в сети.

Анониман је рекао...

Onlayn.Club - аниме сериалы онлайн сервис кино онлайн, где Вы можете смотреть онлайн бесплатно лучшие сериалы, фильмы, кино, мультсериалы, аниме сериалы, тв шоу передачи и мультфильмы. В жанре боевик, фантастика, драма а так же другие без скачиваний. Только качественные подборки про вампиров-вурдалаков, приготовьтесь к интересному просмотру видео онлайн.

Анониман је рекао...

נערות ליווי בתל אביב

Анониман је рекао...

Подобрать искомое изображение довольно просто – можно декорировать жилище кадрами из обожаемого кино, а также повесить сходную имитацию изображения популярного художника. Определение людей к творчеству индивидуальное, по этой причине коллекция предметов для офисного помещения вопрос индивидуальный. Типография Dasart предоставляет своим покупателям сирень картины маслом на холсте по преимущественно выгодной цене в городе. Образы на стене способны создать уникальный вид в офисном помещении.

Анониман је рекао...

https://israelnightclub.com/%d7%a0%d7%a2%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%95%d7%99-%d7%91%d7%aa%d7%9c-%d7%90%d7%91%d7%99%d7%91/

Анониман је рекао...

https://romantik69.co.il/%d7%a0%d7%a2%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%95%d7%99-%d7%91%d7%91%d7%aa-%d7%99%d7%9d/

Анониман је рекао...

https://romantik69.co.il/%d7%a0%d7%a2%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%95%d7%99-%d7%91%d7%92%d7%91%d7%a2%d7%aa%d7%99%d7%99%d7%9d/

Анониман је рекао...

https://romantik69.co.il/%d7%a0%d7%a2%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%95%d7%99-%d7%91%d7%94%d7%a8%d7%a6%d7%9c%d7%99%d7%94/

Анониман је рекао...

Отличное сырье и не вызывающая аллергию оббивка – своеобразный щит здоровья малыша. Достойным решением для малышей будет детская качалка лошадка производство Dream Toys. Приобретайте оригинальные лошадки-качалки непосредственно в официальных маркетах SunnyToy. Лошадка-качалка подходит на определенный вес и возраст ребят.

Анониман је рекао...

Адвокат Запорожье

Анониман је рекао...

https://romantik69.co.il/%d7%a0%d7%a2%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%95%d7%99-%d7%91%d7%90%d7%a9%d7%93%d7%95%d7%93/

Анониман је рекао...

https://romantik69.co.il/%d7%a0%d7%a2%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%95%d7%99-%d7%91%d7%97%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%9f/

Анониман је рекао...

omgomgomg5j4yrr4mjdv3h5c5xfvxtqqs2in7smi65mjps7wvkmqmtqd.onion

Анониман је рекао...

Анализируя, начать строительство дома, проделайте сначала ряд предварительных работ, коие в последующем наложат свой след на окончательный вид жилья k-up. К ним можно отнести: подготовку участка земли, на котором будет возводиться грядущий жилище, воззвание к обслуживающим организациям с целью уточнения будущего подключения к коммуникациям, оформление геодезического изыскания у спец компании,конторы для определения структуры грунта (это поможет без риска заложить нужный образ фундаментного основания).

Анониман је рекао...

https://romantik69.co.il/%d7%a0%d7%a2%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%95%d7%99-%d7%91%d7%9c%d7%95%d7%93/

Анониман је рекао...

https://romantik69.co.il/%d7%a0%d7%a2%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%95%d7%99-%d7%91%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96/

Анониман је рекао...

пассивный доход варианты

Анониман је рекао...

https://romantik69.co.il/%d7%a0%d7%a2%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%95%d7%99-%d7%91%d7%a7%d7%99%d7%a1%d7%a8%d7%99%d7%94/

Анониман је рекао...

https://romantik69.co.il/%d7%a0%d7%a2%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%95%d7%99-%d7%91%d7%a8%d7%90%d7%a9%d7%95%d7%9f-%d7%9c%d7%a6%d7%99%d7%95%d7%9f/

Анониман је рекао...

конструктор lego

Анониман је рекао...

дерипаска биография

Анониман је рекао...

Полноразмерный детский комплект целиком повторяет настоящий туалетный столик. Нужное количество парфюмерии элементарно расставить в детском туалетном столике Дрим Тойз. Каждая девочка принимает себя реальной модницей. Для выполнения мейкапа девчонкам требуется http://zeom.ru/index.php?subaction=userinfo&user=yhuzeq.

Анониман је рекао...

Psytrance.Pro - Full On, Minimal Psytrance онлайн площадка диджеев, где Вы можете скачать онлайн бесплатно без регистрации популярные хиты и треки, миксы, плайлисты, альбомы, музыку, видео. В стиле Minimal Psytrance, Dark PsyTrance, Acid Trance, Goa Trance, Hard Trance а так же другие стили и жанры без назойливой рекламы. Только лучшие подборки Psy Trance, Full On, Minimal Psytrance, Dark PsyTrance. Приготовьтесь к драйвовому времяпровождению и скачать послушать музыку и смотреть видео онлайн.

Анониман је рекао...

Узнать про устройство шуруповерта

Анониман је рекао...

https://romantik69.co.il/%d7%a0%d7%a2%d7%a8%d7%aa-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%95%d7%99-%d7%a4%d7%a8%d7%98%d7%99%d7%aa/

Анониман је рекао...

https://romantik69.co.il/%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa%d7%99-%d7%9c%d7%99%d7%95%d7%95%d7%99/

Анониман је рекао...

godfather 3 игра

Анониман је рекао...

Различные комплекты игр подготовят мальчика или девочку независимости. Наборы развивающие для мальчиков отличного качества DreamToys – это удивительное детство. Малышам все время необходимы развлечения, приспособленные копировать взрослый быт. Отыскать полезное развлечение https://www.leg.uct.ac.za/user/29836 очень просто в крупном интернет-магазине, а именно СанниТой.

Анониман је рекао...

базальтовая арматура

Анониман је рекао...

еврозабор киев и область

Анониман је рекао...

https://tabletten-zum-abnehmen2022.com

Анониман је рекао...

Композитная арматура

Анониман је рекао...

еврозаборы киев

Анониман је рекао...

допуск по электробезопасности 3 группа

Анониман је рекао...

композитная кладочная сетка

Анониман је рекао...

Sex.Intim2.Net - интим сопровождение Израиль, это каталог эскорт сексуальные интим услуги Бат Ям. Снять онлайн на час на выезд девушку темнокожие негритянки Бразилии, русские блондинки Белоруссии, украинки из Киева в Иудея и Самария, Ариэль, Кирьят Арба, Маале Адумим, Модиин Илит, Хеврон, Шомрон, Эфрат и по всему Израилю.

Анониман је рекао...

Полимерная арматура

Анониман је рекао...

работа досуг в Москве

Анониман је рекао...

Проработка психосоматических травм и физического насилия

Анониман је рекао...

азино777 бонус

Анониман је рекао...

friendsonly отзывы

Анониман је рекао...

купить права на мотоцикл в москве

Анониман је рекао...

Sex.Intim2.Net - лучший эскорт сервис в Израиле, это каталог эскорт досуг для взрослых Бат Ям. Снять онлайн на сутки на дом эскортницы девушки русские блондинки, темнокожие негритянки, украинки из Киева, Белоруссии, Бразилии в Северный округ Израиля, Акко, Афула, Бейт-Шеан, Йокнеам-Илит, Кармиэль, Кирьят-Шмона, Маалот, Мигдаль ха Эмек, Нагария, Назарет, Галиль, Тверия, Цфат и по всему Израилю.

Анониман је рекао...

адвокат стоимость услуги

Анониман је рекао...

котел для варки косметики

Анониман је рекао...

варочный котел с мешалкой

Анониман је рекао...

loan

Анониман је рекао...

котел для варки варенья

Анониман је рекао...

loan

Анониман је рекао...

Секционный гидрораспределитель

Анониман је рекао...

Pokerdom

Анониман је рекао...

военный билет самара

Анониман је рекао...

katalog firm nip

Анониман је рекао...

Due to the constant decline in the birth rate in Poland, the country’s armed forces begins acutely feel the lack of volunteers. In turn, it is estimated that no more than 10 percent of poles are showing for military service at least some zeal. Not more than half of those wishing for health can hold a weapon in his hands https://bestadept.com/news/ukraine

Анониман је рекао...

IsraFace - еврейские анекдоды, это община для евреев, где знакомятся евреи и еврейки и русский еврей из Украины и Петербурга. Загружайте любимые кадры, записи, подключайтесь в портал, ведите блог, посещайте форум, устанавливайте еврейские знакомства.

Анониман је рекао...

payday loans

Анониман је рекао...

Играть в 115 скин самп

Анониман је рекао...

продам лифтерскую чебоксары

Анониман је рекао...

free music distribution sites

Анониман је рекао...

What Kind of Batteries Do You Use for Solar Panels? - Boondocker's Bible

Анониман је рекао...

Mustang Mach-E Keeps Racking up Awards, Is This the Best Electric Crossover? - TopCarNews

Анониман је рекао...

Красивые поздравительные открытки на все праздники стихи новый год

Анониман је рекао...

casino real money

Анониман је рекао...

How Long Does It Take a Semi-Truck to Stop? | Pride Transport

Анониман је рекао...

Do Booster Seats Need To Be Anchored? ( Expert Advice) ��️

Анониман је рекао...

https://xwow.ru/19397/

«Најстарије ‹Старије   1 – 200 од 332   Новије› Најновије»

Постави коментар

Podelite ovo:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

Slike i fotografije

O gradu