na srpskom, по български, на шопсћи

vaš baner

vaš baner

Kнига: „По ловджийски” на Петър Виденов

12.3.14.

С книгата „По ловджийски” се опитах да възкреся атмосферата на Цариброд през последното столетие от двете страни на границата и да ви върна в близкото и далечно минало през призмата на историята на царибродското ловно дружество, ловните дейности и живота на видните ловци от града и селата. Изследвайки историята, разбрах бъдещето или пък изследвайки настоящето узнах историята - случки, събития, прояви, колоритни личности, легенди... - казва автора Петър Виденов в началото на книгата.


Макар агроном по професия, журналист с 18 годишен опит и музикант по душа, автора съедини ловната история с мистичността на Цариброд и прекрасните му села на изчезване, с духовността и красотата на природните и културно-исторически забележителности, включвайки селското ни наследство и традиционите ценности. Издирвайки летописни и хроникьорски данни, той е обиколил цялата околия и намерил много интересни и драгоценни сведения за нашето минало, най-важното от края на XIX век до настоящия момент от областта на ловуването и ловния спорт, но и много други значими документи. 

Някои авджии и личности в книгата са назовани с прякорите си, толкова характерни в нашия край, защото хората така ги знаят повече, а не по фамилните им имена. Всички исторически моменти в книгата са записани точно такива, каквито са били. Така през призмата на малко известна история, съхранена в спомените на по-възрастните хора и техните поколения, в истинските легенди и приказки от миналото, а особено в архивния материал, настана книгата „По ловджийски”. 

Книгата е плод на една дълга и системна, нелесна работа, защото Виденов е данните събирал като изследовател, журналист, публицист, етнограф, агроном и любител на природата. Четивото е документирано с много факти и богата библиография. Може би това е своеобразна историческа хронология, съчетана с ценностите, емоционалността и колоритната атмосфера на Цариброд в края на XIX и в началото на XX век и разбира се по-късно, преди и след Първата и Втората световна войни, до наши дни.

Някои сведения са намерени в частни архиви и албуми в Димитровград, Пирот, Звонци, Бабушница, Бела Паланка, Босилеград, Ниш, Крагуевац, Белград, Нови Сад, София, Скопие и други места в Сърбия, България и Македония, ами и от Дания, Германия и други страни. 

Книгата е интересно четиво не само за ловци и любители на ловния спорт, но и за всички, които обичат историята и живота на града и околията отпреди сто и повече години до настоящия момент. Тази книга ще бъде и един скромен принос към изледването на нашето минало.

Издател на книгата е Народна библиотека Детко Петров, поредица Роден край.


* * * 

НАЧАЛОТО

Видлич

В прегръдките на слънце златисто,
що в усмивка шопска цъфти,
в скутовете на небесната синева,
там где Балканът горди шуми,
израстна той - зъбест, мълчалив, 
с изопнат гранитен гръбнак,
величествен, светъл и красив
като древен митически юнак.

Откъс от стихотворението „Видлич” на Марин Младенов 


Не случайно царибродските (димитровградските) авджии след Втората световна война назовават ловната си организация на планинската красавица Видлич, която гордeливо и надменно се издига и в Сърбия, и в България, там, където „Балканът гордо шуми”. Но и названието „Цариброд” дружеството носи близо пет десетилетия. И двете имена на тукашното ловно дружество отдавна са заели достойно място в обществения живот на Цариброд (Димитровград). Следвайки и доразвивайки традициите от десетилетия, сдружението е доказало необходимостта от такова място в гражданското общество. Ръководейки се от устава и спазвайки законите от страната, ловното дружество „Видлич” успешно работи за популяризирането и опазването на видовото и растителното многообразие в Димитровградско. Историята на тази ловна организация е част от историята на града и околията, на селата и населението в продължение над един век, когато Цариброд, по-късно Димитровград, става част от различни държави. Може би това е и причината някои сведения за историческото минало на града просто да са изчезнали, но все пак са и запазени в спомените на старите царибродски ловджии и на техните поколения. 


* * *

Част от рецензията

„Фокусът на Петър Виденов върху историята на този край притежава един общ аспект, който прави книгата „По ловджийски” значима. Този местен подход е важен, и заради това, че на един гъвкав начин може да предизвика любопитство на аудиторията, и това в един период, в който книгата очевидно е все по-малко важна. Така авторът може да спечели и онези потенциални читатели, за които четенето като догматична практика изчезва. А същевременно, по този начин, това въобще не е  само стимул да преоткрием очарованието на четенето. Онова, което е също много важно, е, че по този начин стимулира интерес към историята в местния контекст. И въпреки това, че  в началото е споменат  моменталният напредък на интереса за регионалното - това същевременно означава, че изследванията току-що са започнали, и че по принцип все още има малко такива научнопопулярни книги, които биха представяли добра основа за такова любопитство”.

доц. д-р Ненад Стефанов, историк от Берлин

„За да се съберат данни за ловното сдружение и ловната история в този дълъг период от време е нужно да се преодолеят много трудности и спънки. Необходими са много енергия, упоритост, знание, време, любов… Всичко това е постигнал автора. Успял е от архивни извори, с много труд и себеотрицание да събере  материали за сдружението, да ги обработи, подреди и приготви за печат. А той самият по професия е агроном, не историк. Но е имал трудолюбие, упоритост, любов и усет да намери онова, което търси...
...Сигурен съм, че книгата „По ловджийски“ като първа рожба на Виденов ще бъде топло посрещната от читателите, а ловците и техните поколения ще я приемат с усмивка и отворено сърце. Една от немалкото ценности е, че с раждането на книгата за ловците се ражда и един трудолюбив и упорит изследовател на нашето минало”. 

Цветко Иванов, краевед-изследовател от Димитровград


0 коментара:

Постави коментар

Podelite ovo:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

Slike i fotografije

O gradu