na srpskom, по български, на шопсћи

vaš baner

vaš baner

Манчин рабуш: Царибродсћи брендове

3.1.13.- Бабо, ајде пристаи кавето, а еве ја тува најдо у весникат једну млого убаву работу, па че ти ђу прочетим.
- Кавето е пристајено, а ти мани весникат, него иди та донеси неколко лисковнице да постъкнемо огњат...
Отидо и донесо.
- Па не може ли да ђи понасечеш, него ја съга требе да ђи кршим и да ми търну руће...
- Ти нали рече донеси лисковнице, а не ми рече насечи лисковнице... Аа, еве това што тражео у весникат! Слушај: “У големијат град че има панаџур, на кој че се тражи наш бренд: сирење, урда, шушенице, пърженци, ајварје, мармалад, слатћи, рећије, вина и друго...” А са ти бабо поразмърдај чарковете у главуту, ако су остали читави, и се сети кво би ние могли да брендујемо!
Бабaта си испи кавето на тену и ми рече:
- Све това што прочете, а и што прескочи, све је това познато. А ти, ако сакаш да брендујеш, требе да измислиш нешто што досъга нити је видено, нити је чујено...
- Ее, па несъм онија што је открил Америку!
- Аје-ајде, поразмути чорбуљакат у главуту, се-тиће нешто че исплива...
- Не смејем, стра ме че напраим некој булумач, па после че се мувам натам-навам кико кърно говедо...

Бабата поћута, поћута, па се усмину и рече:
- Ајде, кажи кво није у Цариброд имамо, а друђи га немају, или га имају, ама несу га до съга, кико што ти кажеш, брендирали?
- Знам ли, ништо ми не дооди у тиквуту..
- Е, прво ме изслушај, па после ми орати може или не може. Първо че најдеш тегле што не се продзирају, та да се не види кво има унутра…
- Куде да најдем теквеја тегле?
- Реко ти да слушаш, а после да оратиш! У първуту теглу че натъпкамо чаршијсће кљуће! У другуту че туримо одумување, запържено с лъже и измислице! У третуту че посъберемо разна клеветења, при нас свак свакога клевети, а некоји клевете и на две и на три стране! На њи запършката че буде злобата! После у специјалну теглу че натъпкамо съплитће! При нас не може ништо да мине без съплитће. Ние смо познати по музаверлъци. Једн турчин кига чул од једнога нашинца от куде је, он рекъл: ” А, ја сам бил у Цариброд, цариброџање су много добър народ, ама музаверџије!” Е, имамо није јоште млого теквеја...
- Бре бабо, ама ђи наорати...
- А истинсћи бренд че буде све това измешано и набутано у једну голему теглу, на коју че пише: ” Ако све това изедете и останете живи, гарантирамо ви, да че доживејете стотуту!”
- Кој бре, бабо, че купује текъв бренд, а?
- Кој ли ? Леле бошће, па не гледаш ли телевизијуту? Първо че га разграбе посланиците, не чујеш ли кико се само товаре једън другога! Теквеја думе си наорате, бетер од жене кига се карају преко плот... Са ти Манчо, стезај опънци и иди да тражиш тегле!

Знам дека мојта баба понекига ђи дроби свакикве, ама текве штуротије несъм се надал да чујем. Да не ђу дибидус съклетишем, реко вој:
- Нема зашто за тегле да се лутам, теја што имамо че премажем с църну боју!
- Аферим дедо, не су ти заръџавели свите чаркове! Че видиш кво чудо че напраје нашти царибродсћи брендове!..

“Брее - помисли си ја - а кво че буде ако бабата је права!”

                                                                                                                                 - Манча


Манчин рабуш, Братство, 30.11.2007.

3 коментара:

Анониман је рекао...

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4283170513148&set=a.2513571914289.135318.1102894487&type=3&theater

Анониман је рекао...

A imamo i pestilj, tova nikoj nema.

Deki је рекао...

Imamo mnogo rabote za brendiranje, još poveče za zakopuvanje u bunar!

Постави коментар

Podelite ovo:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

Slike i fotografije

O gradu