na srpskom, по български, на шопсћи

vaš baner

vaš baner

Koja reka teče kroz Dimitrovgrad?

24.12.13.

Ako pitate meštane Dimitrovgrada na kojoj reci leži grad, možete dobiti različite odgovore!

Najveći broj ljudi će vam reći da je (valjda) u pitanju Nišava. Biće tu i onih koji će reći da to baš i nije tako, već da je u pitanju Ginska, a da Nišava nastaje kada se spoje Ginska i Lukavačka reka. Biće tu i trećih koji će takođe reći da je u pitanju Ginska, ali da Nišava nastaje tek kada se Jerma spoji sa Ginskom, dakle kod Sukova! 
Nišava, Jovan Križek, 1976.

Nedoumica oko ovog pitanja posledica je različitih mišljenja koja su kroz istoriju imali razni geografi i akademici koji su se bavili ovim krajevima.

U svojoj knjizi „Hidrografija Nezavisne Kneževine Srbije“ iz 1880., Jovan Mišković (1844-1908) piše da se reka Nišava formira od dve veće reke: Ginska reka, kao desna i Jerma ili Velika reka, kao leva. Tek kada se ove dve reke uliju jedna u drugu, nastaje Nišava. Mišković beleži i da stanovništvo koje živi duž obe ove reke i jednu i drugu često naziva Nišava. Dragomanska reka i reka Lukavica se ulivaju u Ginsku, na čijim se obalama nalazi Caribrod, pored kog prolazi put za Carigrad. Lukavica se uliva u Ginsku sa leve strane, ispod Caribroda...


Nišava kod sela Kalotina
Akademik, etnograf i književnik Milan Đ. Milićević (1831-1908) piše da u okolini Godeča, kod mesta zvanog Zli dol, izvire Godečka reka koja teče prema Caribrodu. Iznad Caribroda, ova reka prima vode reke Eževice (Kalotina). Malo ispod Caribroda, u Godečku reku uliva se Lukavačka reka. Već od Caribroda naniže, Godečka reka se naziva Caribrodska reka, a posle sukovskog mosta u nju se uliva Jerma (Velika reka) i nastaje Nišava. I Milićević napominje da veliki broj ljudi i Jermu i Caribrodsku reku nazivaju Nišava.
Vladislav Karać kaže da je Nišava jedna od najvećih reka u Srbiji i da nastaje od dve reke: Ginske i Jerme, koje se ulivaju jedna u drugu na nekih 5-6 km po prelasku granice.

Nišava u toku kroz Dimitrovgrad
Svetski poznati geograf Jovan Cvijić (1865-1927) je bio mišljenja da reka Nišava izvire u brdima iznad Dragomana i da se u svom gorenjem toku naziva Eževica. Nakon prolaska kroz Dragomansko ždrelo, njena dolina se širi kod Kalotine i odatle se naziva Nišava. Sa leve strane prima reku Lukavicu, a kasnije, sa iste strane i Sukovsku reku. 
Nišava u toku kroz Pirot
Sličnih mišljenja su i neki drugi geografi iz Srbije, ali i Bugarske. Reka koja protiče kroz Dimitrovgrad izvire na obroncima Stare planine, ispod vrha Kom, u blizini sela Ginci u Republici Bugarskoj. Zbog blizine sela Ginci, ova reka se u gornjim tokovima naziva Ginska, u delu toka oko Godeča, često se naziva Godečka reka, a od Kalotine do ulivanje Jerme se naziva Nišava. 

Vrh Kom
Selo Ginci
U osnovi, Cvijićev stav prihvata i Cvetić, koji piše u „Glasniku geografskog društva Srbije“, tom 15 iz 1929. godine da je glavni izvor reke Nišave Ginska reka koja teče kroz Godeč, Kalotinu i Caribrod i dobija lokalna imena. Eževica, koja se naziva i dragomanska reka, je prva veća pritoka Ginske i može se smatrati drugom izvornom rekom Nišave. Reka Lukavica je druga veća pritoka Ginske i može se smatrati trećom izvornom rekom Nišave. Ove tri reke, Ginske, Eževica i Lukacica, među kojima je Ginska glavna reka, u širem smislu obrazuju Nišavu. U užem smislu reči, samo Ginska i Eževica obrazuju Nišavu. Ovakvo mišljenje je najbliže Cvijiću i ima najviše opravdanja, smatra Cvetić, koji u daljem tekstu kaže da se reka Lukavica u tom smislu uliva u caribrodsku reku, odnosno Nišavu, te da Caribrod leži na Nišavi. 

Nišava u toku kroz Sićevačku klisuru
Jasno je da su se kroz istoriju mišljenja geografa po ovom pitanju razlikovala i da su neka zastarela. Danas je prihvaćeno mišljenje da nema potrebe deliti glavni tok reke Nišave na nekoliko imena ili delova. S te strane je najopravdanije reći da se reka koja protiče kroz Dimitovgrad naziva Nišava. 

Nišava u toku kroz Niš
U Dimitrovgradskom kraju je postojala izreka „niti šava, niti mrda“ (niti skreće, niti mrda), ili njena skraćena verzija „ni šava, ni mrda“, koja se možda može dovesti u vezu sa nazivom reke koja protiče kroz grad.

Od Kalotine, pa do svog ulivanja u Južnu Moravu 10-ak kilometara ispod Niša, reka Nišava ima gotovo pravolinijski tok u smeru istok – zapad. Samo mali deo njenog toga, od izvorišta do kalotinske doline ne zauzima ovaj pravac, što je posledica planinakog reljefa.

Ušće Nišave u Južnu Moravu
Dakle, Nišava je reka koja protiče kroz Bugarsku i Srbiju i sa dužinom od 218 km najduža je pritoka Južne Morave. Nišava izvire u Bugarskoj ispod vrha Kom na Staroj planini. Tok Nišave u Bugarskoj iznosi 67 km. Pošto prolazi kroz selo Ginci, reka je poznata i kao Ginska. Tok joj je najpre prema jugu, a onda naglo skreće na zapad. U Godečkoj kotlini, prolazi kroz selo Razboište, posle koga formira klisuru. Zatim dolazi do sela Kalotina i nastavlja dalje zapadno kroz Srbiju. Tekući 151 km uglavnom prema zapadu, Nišava prolazi kroz Dimitrovgrad, Pirot, Belu Palanku, Nišku Banju i kroz Niš. Oko 10 km posle Niša uliva se u Južnu Moravu. Nišava pripada crnomorskom slivu i njen sliv pokriva teritoriju od 3,950 km² (1.237 km² u Bugarskoj, 2.713 km² u Srbiji). Nišava danas nije plovna reka; u antici je to bila. Nišava ima puno malih pritoka, kao što su Temštica, Visočica sa desne i Jerma, Crvena reka, Koritnica i Kutinska reka sa leve strane.

Ako vas neko pita koja reka protiče kroz Dimitrovgrad, slobodno recite: Nišava!

0 коментара:

Постави коментар

Podelite ovo:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

Slike i fotografije

O gradu